14# Tips til å skaffe seg en mentor
14# Tips til å skaffe seg en mentor

14# Tips til å skaffe seg en mentor

I dette innlegget vil jeg ta i bruk nettverkskurset First Round. Dette er et kurs som er gratis å gjennomføre over nettet, der kurset består av åtte moduler. Dette gir oss et innblikk hvorfor det er lurt å skaffe seg en mentor, og hvordan man kan skaffe seg en mentor. Men først, hva er egentlig en mentor?

En mentor er en person som hjelper deg på veien, som kommer med råd og som veileder deg gjennom ulike oppgaver eller karriere. I følge SNL er en mentor en eldre venn og rådgiver (Lem 2020).

Networking basics
For å finne tips til å skaffe seg en mentor, tok jeg kurset til First round. Dette kurset går ut på å bygge seg et nettverk. Det å bygge seg et nettverk når man er student er utrolig viktig. Å bygge seg et nettverk kan man gjøre ved å bruke den sosiale plattformen LinkedIn. Dette er en plattform som mange bruker i jobb sammenheng for å knytte kontakt med næringslivet. Dette kan være personer du kjenner, bekjente, forelesere eller andre personer som du vil knytte kontakt med. LinkedIn er med på å gjør deg mer synlig når du skal ut i arbeidslivet. Helt siden starten av dette semesteret har foreleserne oppfordret studentene til å publisere innlegg og knytte kontakt med diverse personer. Jeg har allerede sett effekten av dette og synes det er utrolig spennende å se hvor mange som er engasjerte i å bygge sitt eget nettverk. Videre i dette innlegget vil jeg redegjøre hver av de åtte modulene som gir tips for hvordan man blir god på å bygge sitt eget nettverk. 

Screenshot fra kurset First Round
 1. Din profesjonelle identitet
 2. Finne en mentor ved bruk av LinkedIn
 3. Hvordan ta kontakt på LinkedIn?
 4. Koordinering
 5. Navigasjon
 6. Opptre profesjonelt
 7. Research og spørsmål
 8. Bygge relasjoner

Modul 1: Din profesjonelle identitet
Dette kurset tar utgangspunkt i hvem du er som student eller om du har en ung profesjonell identitet. Nettverk kan hjelpe deg med å utforske hver karrieremulighet gjennom en innsiders perspektiver av noen som for eksempel har tatt det samme kurset eller studiet før deg. Det er lurt å finne personer som du faktisk er interessert i å snakke med og ta kontakt med dem. Her er LinkedIn den beste plassen for å utvikle nettverket og knytte kontakter. I dette semesteret har vi fått beskjed om at vi burde finne oss en mentor. Det kan være en mentor som har gått den veien du ønsker å gå, eller som har samme utdanning som deg. Da er det tre spørsmål man burde tenke på: 

 1. Interesse: Hvor interessant er dette for meg? 
 2. Styrke: Hva kan jeg bidra med, med min interesse? 
 3. Vekst: Hvilken egenskap kan jeg tilby virksomheten eller merkevaren? 

Å skape relasjoner og nettverk kan være vanskelig. Når man skal ta kontakt med de profesjonelle er det fem kvaliteter som vil være viktig å tenke over:

 1. Empati – Lær deg å se fra det vedkommende sitt  perspektiv
 2. Nysgjerrighet – Vis at du er interessert og nysgjerrig av å lære av den vedkommende sine erfaringer
 3. Takknemmelighet – Vis at du er takknemlig for den vedkommende fordi han/hun tar seg tid til deg
 4. Relevans – Forklar hvorfor du synes samtalen er nyttig for deg
 5. Respekt – Behandle andre slik du selv ønsker å bli behandlet

Modul 2: Finne en mentor ved bruk av LinkedIn
Denne modulen handler om hvordan man skal bruke LinkedIn til å finne en mentor, basert på sine egne interesser. Kurset tar i bruk disse ulike metodene for kontakt:

Perfect overlap – En person du kan identifisere deg med. Dette kan for eksempel være en person fra samme høyskole eller universitet, eller en person som jobber innenfor en bransje som du er interessert i.

Great overlap – En person fra samme høyskole eller universitet som har samme udanning som deg, og som jobber innenfor en bransje som du er interessert i. 

Similarities – En person i en bransje som har gått på samme eller en lik skole som deg og som har en utdanning innenfor samme fagområde. Det kan også være en person som som du identifiserer deg meg som jobber med en bransje som du har interesse for. 

Someone interesting – En person du synes er interessant og vil lære mer av. 

Modul 3: Hvordan ta kontakt på LinkedIn?
Denne modulen handler om hvordan du skal knytte kontakt på LinkedIn. Skal man finne en mentor er det viktig å vise at du er interessert og engasjert. Det å vise hvorfor akkurat du vil ha vedkommende som mentor er viktig å få frem, slik at du skiller deg ut fra resten. En LinkedIn melding skal være kort og enkel. I kurset blir det nevnt tre kvaliteter som sier hva man skal ha med i en LinkedIn melding:

Who – Hvem er du? 

Why – Hvorfor tar du kontakt med vedkommende? 

What – Hva lurer du på eller ønsker fra vedkommende? 

Screenshot fra kurset First Round

Modul 4: Koordinering 
I denne modulen blir det forklart hvordan man kan koordinere en samtale på en enkel måte. De fem kvalitetene som jeg nevnte i modul 1 blir også nevnt i denne modulen. Videre nevner kurslederen Paul at de er viktig å vektlegge effektivitet, nysgjerrighet og initiativ, slik at den vedkommende fanger din oppmerksomhet. Det vil også være viktig å respektere andres tid når man skal sende en melding eller ta en telefonsamtale til den vedkommende. God planlegging er lurt før en eventuell invitasjon til en samtale. Tid, sted og hvor er viktig å planlegge med vedkommende slik at det ikke oppstår misforståelser. Dette kan for eksempel skje på zoom, telefonsamtale eller mail, samtidig som du må ha riktig kontaktinformasjon før du tar initiativ til å ha en samtale med vedkommende. 

Modul 5: Navigasjon 
Modul nummer fem handler om hvordan man skal starte, lede og avslutte en samtale. De fem kvalitetene som ble nevnt tidligere (i modul 1) kan være nyttig å ta i bruk i en telefonsamtale. Her kan det være positivt hvis du viser engasjement og interesse i vedkommende, slik blir samtalen lettere for begge parter. Dette er altså en type oppskrift for en samtale skal bli god. 

Modul 6: Opptre profesjonelt
Det er viktig å opptre profesjonelt når du skal prøve å få en mentor. Denne modulen tar for seg hvordan man kan styre en samtale i den retningen man vil. Man kan begynne med å introdusere relevant informasjon om seg selv. Du kan forklare hvordan din karriere har utviklet seg og hvordan du vil at det skal se ut i fremtiden. En god ide kan også være å forklare hva målet med samtalen er, samtidig som du stiller gode spørsmål. 

Modul 7: Research og spørsmål
I denne modulen blir det lagt vekt på hvordan man kan bli godt forberedt når man skal kontakte sin mentor. Det kan være lurt å lese seg opp på hvilken bedrift mentoren befinner seg, slik at du har litt informasjon. 

The main question: Stille spørsmål om virksomhetens eller mentorens historie og utfordringer som de har opplevd. Finn ut hva som er relevant til din egen historie. 

The second question: Hva er arbeidsoppgavene til virksomheten eller mentoren

The third question: Rådene som mentor har kommet med, er de relevant for deg? Burde du kontakte andre relevante virksomheter/mentorer?

Modul 8: Bygge relasjoner
Den siste modulen handler om hvordan du skal bygge gode relasjoner. Etter en samtale med mentor, vil det være naturlig å takke vedkommende. I følge Paul er den beste måten å takke på, gjennom å skrive en mail. Ved å sende en mail kan det føre til at mentoren for et veldig godt inntrykk av at du er høflig og satte pris på tiden han satte av til deg. 

Oppsummering
Først og fremst så var dette kurset veldig lærerikt. Jeg trodde jeg kunne mye av dette fra før av, men der tok jeg feil. Dette var et veldig spennende kurs som jeg virkelig vil anbefale. Kurset lærte meg hvordan jeg skal være profesjonell når jeg skal kontakte noen. Jeg har ikke en mentor selv, men jeg alltid har hatt familie og venner som rådgivere og som kan veilede meg. 

Jeg ser en stor nytte av å bruke LinkedIn, og vil absolutt prøve å bruke det enda mer enn det jeg gjør. Etter jeg begynte å knytte flere kontakter på LinkedIn har jeg sett hvor effektivt det kan være for å danne seg et nettverk. 

Lisa

Kilde
Gunn Hild Lem, 2020. Lest 12.april 2021
https://snl.no/mentor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *