12# Den grønne strategitrappa
12# Den grønne strategitrappa

12# Den grønne strategitrappa

Cecilies del går mot slutten og det er snart tid for å levere inn eksamen. I forrige innlegg skrev jeg litt om hvilke av FN´s bærekraftsmål som er integrert i virksomheten Tise. I dette innlegget skal jeg redegjøre for den grønne strategitrappa.

Den grønne strategitrappa
Den grønne strategitrappa handler om hvordan en virksomhet kan bidra mest mulig til den grønne veksten. Grønn vekst brukes for å beskrive hvordan man kan gripe de overnevnte mulighetene ved hjelp av noen elementer illustrert av Per Espens Stoknes ved BI. 

Steg 1: Det utvendige
Det første trinnet handler om det utvendige. Det er dette som er synlig for allmenheten og som er med på å danne konturene av virksomhetens miljøprofil. Dette kan være at ansatte i virksomheten støtter organisasjoner eller bedrifter som har inngått FoU-samarbeid. Det handler om å være med på forskjellige aktiviteter i lokalsamfunnet, som for eksempel å være med på strandrydding eller søppelplukking (Stoknes, den Grønne trappen 2019). Dette kan også innebære et samarbeid med en organisasjon, som for eksempel Unicef for å donere penger. 

Steg 2: Husrengjøring
Steg to av den grønne strategitrappen er å «rydde opp» internt i virksomheten. Dette innebærer for eksempel å vurdere risiko, minimere avfall og gjøre transport og logistikk grønnere. Å ha en opprydning internt i virksomheten eller i egne lokaler kan være effektiv å gjøre om på. Dette kan for eksempel være å ikke bruke plastbestikk, men bytte ut til trebestikk slik at det blir mer miljøvennlig. 

Steg 3: Leverandørkrav
Steg tre handler om å leverandørkrav. I dette tiltaket handler det om at virksomheten burde sette krav til leverandører og samarbeidspartnere. Dette kan innebære å ta et tilbakeblikk i verdikjeden å vurdere om leverandører og samarbeidspartnere møter de grønne kravene som virksomheten har satt og kjøpe tjenester istedenfor produkter. 

Steg 4: Driftsomlegging
Dette steget handler om å ha fokus på omlegging av bedriften i en bærekraftig retning. Dette innebærer å bedre styringssystemer, sortering, intern logistikk etc. Også det å revurdere og redesigne produksjon prosesser og bruk av tekonologi. 

Steg 5: Produktportefølje
Steg fem dreier seg om egen omlegging av produkt og tjenesteportefølje til «grønt». Dette innebærer omlegging til grønnere, økoeffektive produkter og tjenester, fornøye design/emballasje. Det innebærer også bruk av null giftige materialer og maksimere fornybare materialer. Et eksempel på dette kan være Klar, hvor all emballasje er 100% resirkulert plass, og det er i tillegg mer miljøvennlig produkter.

Steg 6: Forretningsmodell
Det siste steget i den grønne strategitrappen handler om omlegging av forretningsmodellen til å bli mer bærekraftig. En forretningsmodell handler om hvordan en virksomhet skal klare å skape verdi. Ved hjelp av alle disse stegene ovenfor vil strategitrappen hjelpe oss å svare på akkurat dette underveis. 

Oppsummering
For å oppsummere den grønne strategitrappen, er det en effektiv modell å bruke for at virksomheter en start på en grønnere vekst. Å endre en slik forretningsmodell til å bli mer bærekraftig kan være utfordrende og kostbart for bedriften å utføre alle stegne. Det å gjennomføre alle stegene i strategitrappa vil være en fordel og en nødvendighet i en virksomhet, fordi bærekraftighet og miljø blir mer og mer fokusert på.

Lisa

Kilder

Den grønne strategitrappa:
Per Espen Stoknes, feb. 2019. (Kapittel i Christensen, red, 2019,Bedriften, Oslo Universitetsforlaget)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *