11# Tise og FN´s bærekraftsmål
11# Tise og FN´s bærekraftsmål

11# Tise og FN´s bærekraftsmål

I dette innlegget skal jeg redegjøre for hvilken av FN´s bærekraftsmål som er integrert i virksomheten vi har valgt.

FN´s bærekraftsmål
FN´s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 (FN). Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn (FN). FN´s bærekraftsmål nr 10, 12, 13, 14 og 15 er relevant for Tise, og jeg skal nå se litt nærmere på disse. 

10 Mindre ulikhet
Det 10 ende målet handler om å redusere ulikhet i og mellom land. Fast-fashion produseres i de fattigste landene, hvor det er jenter i en ung alder som jobber for lite penger og under dårlige arbeidsvilkår. Ved å handle fra de bedrifter som får klær tilsendt fra de fattigste landene, er man også med på å støtte hva som skjer under disse forholdene. I veldig mange andre land er ikke dette lovlig, som igjen gjør at det er ulikheter. 

12 Ansvarlig forbruk og produksjon
Dette bærekraftsmålet handler om ansvarlig forbruk og produksjon, og er relevant for Tise. Som nevnt jobber Tise mot at vi skal kjøpe brukt i istedenfor nytt hele tiden. Veldig mange tenker ikke over konsekvensene når man kjøper nye plagg. Mote og tekstilbransjen er en av de mest forurensende industrier i hele verden, og derfor er det mange grunner til å tenke seg om to ganger når man har lyst på noe nytt (Fretex). Å produsere klær krever ekstremt mye mengder med vann, samtidig at C02-utslippet er mye større enn hva man tenker over (Fretex). Lages det en t-skjorte kreves det ca. 1400 liter med vann (Fretex). Dette tror jeg ikke veldig mange er klar over. Ifølge Fretex kaster mange av oss åtte kilo klær i restavfallet hvert år, og tre kilo går til Fretex. 

13 Stoppe klimaendringene
Det neste målet som er relevant for Tise er bærekraftsmål nummer 13. Dette handler om å stoppe klimaendringene og konsekvensene av dem (fn.no). Mengden med klimagasser fortsetter å øke, og det skjer raskere enn antatt (fn.no). Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C siden den før industriell tid, og effektene av klimaendringene er synlige over hele verden (fn.no). For at vi skal slippe konsekvenser av dette i fremtiden, må man finne globale løsninger. Vi må klare å kutte utslipp av CO2. Når du som bruker på Tise markerer noe som solgt, kommer det opp hvor mange kg CO2 du har spart ved å selge varen. Tise ønsker å vise hvor mye gjenbruk har å si for miljøet, og det er bra at de viser hvor mye CO2 man sparer på å selge brukt. 

14 Livet i havet
Mål nummer 14 handler om livet i havet. Dette målet handler om å bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling (fn.no). Vi som er på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømmingene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorda (fn.no). Vi mennesker må bli flinkere på stans av overfiske, hindring av forsøpling og forgiftning, og beskyttelse av sårbare dyr og korallrev. Dette målet er relevant for Tise fordi vi har enormt mye klimautslipp, og det er dette som Tise prøver å forhindre ved at vi skal kjøpe mer brukt. Dette er med på å minske ødeleggelsene i havet.

15 Livet på land
Dette målet handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold (fn.no). Det er vi mennesker som er med på å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden er avhengig av (fn.no). I skogen blir det kastet mye søppel på bakken. Detter er veldig skadelig for både naturen og dyrene. Både mennesker og dyr er avhengig av skogen for sitt levebrød. Mål nummer 15 er relevant for Tise fordi vi bruker syntetiske stoffer som inneholder mikroplast. Dette er stoffer som bruker lang tid på å bli til jord og er farlige for både naturen og dyrene, da dyrene tror at det er mat. Ved at Tise oppfordrer til å kjøpe eller selge brukt, bidrar de til at klær ikke trenger å kastes, og ikke ender opp i naturen. 

Lisa

Lest 10.02.21. https://www.fretex.no/hovedmeny/miljo-og-samfunnsansvar/hva-blir-toyet-til/klaer-og-miljo/hva-gjor-klesforbruket-ditt-mot-miljoet

Lest 10.02.21. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Lest 11.02.21. «FN´s bærekraftsmål nr 10»
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet

Lest 11.02.21. «FN´s bærekraftsmål nr 12»
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

Lest 11.02.21. «FN´s bærekraftsmål nr 13»
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene

Lest 12.02.21 «FN´s bærekraftsmål nr 14»
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet

Lest 12.02.21 «FN´s bærekraftsmål nr 15»
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-paa-lan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *